Asp: flytta katalog till egen domän med 301

Tidigare när min sajt jon.se låg på Crystone kunde man köra php och asp på samma konto. När jag flyttade till Binero fick min byggblogg som låg under jon.se/blogg läggas ner temporärt. Nu har jag fixat domänen jonsbyggblogg.se och pekar om alla requests dit. Eftersom referenserna i inläggen till bilderna fortfarande leder till jon.se/blogg… låter jag dessa ligga kvar men har döpt om huvudkatalogen till byggbloggbilder.

Jag har en egen 404sida på jon.se för att styra om requesten för /blogg till den nya domänen.

q = request.querystring
if instr(q, "?") <> 0 then
q = left(q,instr(q, "?")-1)
end if
if right(q,len("80/blogg")) = "80/blogg" or right(q,len("80/blogg/")) = "80/blogg/" then
'en request till bloggens huvudsida eller undersida
script_name = right(request.querystring,len(request.querystring)-4)
script_name = right(script_name,len(script_name)-7)
script_name = right(script_name,len(script_name)-instr(script_name,"/"))
response.Status="301 Moved Permanently"
response.AddHeader "Location", "http://www.jonsbyggblogg.se/" & right(script_name,len(script_name)-len("blogg"))
response.end
else
'en request till en bild
script_name = right(request.querystring,len(request.querystring)-4)
script_name = right(script_name,len(script_name)-7)
script_name = right(script_name,len(script_name)-instr(script_name,"/"))
script_name = right(script_name, len(script_name)-len("blogg"))
script_name = "byggbloggbilder" & script_name
response.Status="301 Moved Permanently"
response.AddHeader "Location", "http://www.jon.se/" & script_name
response.end
end if

Inte mina snyggaste rader kod men det funkar.